Németh Tamás - irodavezető
Telefon: +36-70/522-19-99
2018, augusztus, 18

Infoausztria.com

InfoAusztria.com -

 

  

Az oldalt üzemelteti: IGR Iroda Magyarország Kft

Gyes-gyed

- 4 hónapos a gyermekem, a férjem dolgozik Ausztriában. Kinek kell megigényelni a gyest?

Családi pótléknál igénylő csak az Ausztriában dolgozó (biztosított) szülő lehet. A gyes esetén ez viszont nem feltétel, azt kérheti a másik szülő is. Sőt, mivel a gyes-t igénylőre vonatkozóan jövedelemkorlát érvényesül, mindenképp javasolt, hogy az alacsonyabb jövedelmű szülő igényelje meg a gyes-t, tehát pl. ha az anya marad otthon a gyerekkel, az apa pedig dolgozik, akkor az anyának célszerű a gyes iránti kérelmet benyújtania.

- Milyen gyakran folyósítják a gyest?

A gyes a családi pótléktól függ.  Amennyiben családi pótlék különbözet jár, akkor a gyes is évente utólag, egy összegben kerül kifizetésre. Ha a családi pótlék teljes összege Ausztriából jár, akkor a gyes-t havonta utólag utalják a bankszámlára, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

- Mi a gyes igénylésének határideje és módja

A gyes iránti kérelem legkorábban a gyermek születése után nyújtható be az illetékes egészségbiztosítási pénztárhoz (Krankenkasse). Alapvetően a terhességi-gyermekágyi segélyt (Wochengeld) folyósító egészségbiztosítási szerv az illetékes, illetve az, amelyiknél az igénylő biztosított vagy legutoljára biztosítva volt; ennek hiányában, amelyiknél a másik szülő biztosított vagy legutoljára biztosítva volt.

A gyes legfeljebb a kérelemnek az egészségbiztosítási pénztárhoz történő beérkezésétől számított hat hónapra visszamenőleg kérhető, ezért a feltételek fennállása esetén feltétlenül hat hónapon belül célszerű benyújtani a kérelmet, nehogy elessenek a korábbi hónapoktól! 

A gyes-t csak akkor lehet megigényelni, ha a családi pótlékot is megigényelték már (akár egyidejűleg is benyújtható a kettő, de a gyes a családi pótléktól függ).

Az egészségbiztosítási pénztár mindig bevárja a családi pótlékról szóló döntést, és a Finanzamt értesítésében vagy határozatában foglalt időtartamhoz igazodik (a választott verzió keretein belül).

- Hallottam olyant, hogy "GYES változatok" ez mit jelent?

2010.01.01. óta a gyermekgondozási segély (gyes) folyósításának ötféle módja közül lehet választani. Négy átalánydíjas változat mellett egy 5., jövedelemfüggő verzió létezik.

E változatok a naponta járó összeg mértéke, a gyes időtartama, valamint a gyes mellett megkereshető összeg tekintetében térnek el egymástól.

Minthogy a napi összegek fixek, a havonta járó összeg kis mértékben változik aszerint, hogy 28, 30 vagy 31 napos hónapról van szó.

A gyes kérelmezésekor az öt változat közül egyet kötelezően ki kell választani. Figyelem! A választott verzió később nem módosítható, és mindkét szülőt köti!

1. változat: a gyermek 30+6 hónapos koráig  napi összege: 14,53 (havi összege 30 napos hónap esetén: 436,- )

Figyelem! Munkajogi védett státuszának megőrzése érdekében feltétlenül legyen tekintettel a vonatkozó munkajogi előírásokra!

2. változat: a gyermek 20+4 hónapos koráig napi összege: 20,80 (havi összege 30 napos hónap esetén: 624,– €)

A 2. átalánydíjas változat választása esetén az egyik szülő a gyermek 20 hónapos koráig napi 20,80 euró gyes-ben részesül; ha pedig mindkét szülő igénybe veszi az ellátást, akkor a gyes igénybevételének tartama legfeljebb a gyermek 24 hónapos koráig lehetséges.

3. változat: a gyermek 15+3 hónapos koráig napi összege: 26,60 (havi összege 30 napos hónap esetén: 800,- €)

A 3. átalánydíjas változatnál a szülő a gyermek 15 hónapos koráig napi 26,60 euró gyes-ben részesül; ha a másik szülő legalább 3 hónapot igényel, akkor a gyes (azonos összegben történő) folyósításának időtartama a gyermek 18 hónapos koráig meghosszabbodik.

4. változat: a gyermek 12+2 hónapos koráig napi összege: 33,-  (havi összege 30 napos hónap esetén: 1000,- €)

A 4. átalánydíjas változat esetében, ha csak az egyik szülő igényli, a gyes a gyermek 12 hónapos koráig vehető igénybe. Ha a szülők váltják egymást, akkor a gyes folyósítására a gyermek 14 hónapos koráig van mód.

5. változat: a gyermek 12+2 hónapos koráig napi összege: a napi jövedelem 80%-a, de legfeljebb 66,- (havi összege30 napos hónap esetén: max. 2.000,- €)

-Kinek kell igényelni a gyest Ausztriában és mik az igénylés feltételei?

GYES igénylése azután a gyermek után lehetséges, amely után az Ausztriában dolgozó szülő családi pótlékot kap. Az igény benyújtás további feltétele, hogy legalább az egyik szülő a gyermekkel egy háztartásban lakjon A GYES folyósítása alatt az igénylő éves jövedelme nem lépheti túl a 16.200 Eurót A GYES igénylés minden esetben csak egy, a legkisebb gyermek után jár A GYES-t a tartományi egészségpénztár (Krankenkasse) fizeti ki Figyelem! A családi pótlékkal ellentétben a gyest a nem Ausztriában dolgozó szülő (aki a gyermekkel otthon van) is igényelhet. A jövedelemkorlát miatt ez mindenképp célszerű is!

GYES igénylés Ausztriában

Ausztriában előnyös feltételek fogadják a külföldi munkavállalókat, így az Ausztriában dolgozó magyarok is részesülhetnek az olyan támogatásokból, mint amilyen a GYES, a családi pótlék vagy az adóvisszatérítés.

Az Ausztriában letelepedő családok már akkor is igényelhetik a támogatásokat, ha csak az egyik szülő bejelentett munkavállaló, sőt, az osztrák GYES mindenkinek jár, akinek saját, vagy örökbefogadott gyereke van, és egy háztartásban él vele, illetve a támogatás folyósítása alatt a jövedelme nem éri el az 5 800 vagy a 12 800 eurót (ez a GYES típusától függ). A GYES mindig a legkisebb gyermek után jár, és összege függ a családi pótlék összegétől is.

A GYES Ausztriában négyféle változatban igényelhető, így ez alapján 2 és 30 hónapos kor közötti gyermekek után folyósítják. Érdemes minél korábban benyújtani a kérelmet, mert hat hónapra visszamenőleg kérhető, de természetesen legkorábban a gyermek születésekor lehetséges.

További kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!